Osteopathie brengt het
lichaam in beweging.

Vergoeding

Alle zorgverzekeraars vergoeden een osteopathisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Heeft u hierover vragen neem dan contact op met uw verzekeraar om te weten of dat ook geldt voor u. De zorgverzekeraars vragen geen verwijzing voor osteopatische behandeling. Bij HOME kunt u achter de oranje button een lijst vinden van zorgverzekeraars en hun vergoedingen voor osteopathie.

 

Tarieven

Mijn vergoeding is o.a. afgestemd op veel verplichtingen die ik als geregistreerd osteopaat mag voldoen. Het is opgebouwd uit de tijd die ik voor de behandeling moet plannen, correspondentie met verwijzers, patiënt verslaglegging, patiënt administratie, opmaak jaarrapport door de boekhouder, onderhoud van spontane en verplichte scholing en het volgen van meest recente ontwikkelingen op het gebied van mijn vak, bijwonen van de regionale en nationale vergaderingen en alle tijd en kosten die nodig zijn voor het voeren van een goede praktijk (tot de laatste nietjes aan toe). Gezien de recente opbouw van de praktijk in Leeuwarden hanteer ik nog steeds een scherp tarief t.w.;
Intake, algeheel onderzoek en behandeling: € 85,00 (ruim een uur).
consult baby's en kinderen onder de 13 jaar € 75,00.
Niet nagekomen afspraak, een deelconsult   € 45,00.
U wordt vriendelijk verzocht om te pinnen of contant af te rekenen.

Kennismaken

Onder de button "Philip Schippers" kunt u nader kennis met mij maken en mocht u nog met vragen zitten dan kunt u een terugbelverzoek op mijn voicemail inspreken.
 
 

Kosten / Vergoeding door verzekeraar

 

Alle zorgverzekeraars vergoeden een osteopathisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Neem contact op met uw verzekeraar om te weten of dat ook geldt voor u. De meeste zorgverzekeraars vragen geen verwijzing voor osteopatische behandeling. Achter de ORANJE BUTTON op de home pagina treft u de meest recente lijst aan met vergoedingen per zorgverzekeraar.

Wat een bezoek aan een osteopaat kost, verschilt van praktijk tot praktijk. 

 

 

philip schippers

wanneer naar de osteopaat

wat is osteopathie