Osteopathie brengt het
lichaam in beweging.

Fibromyalgie syndroom

Afgelopen jaren heb ik als osteopaat veel cliënten behandeld i.v.m. klachten van het fibromyalgie syndroom. Gedurende jaren heb ik dit gedaan in samenwerking met Hans Timmerman. Het accent lag hierbij op het aanleren van een ademtechniek gecombineerd met lichte oefeningen van het gehele lijf, vooral afgestemd op het belastbaarheid niveau van de cliënt.

De osteopaat mobiliseert gevonden bewegingsbeperkingen in het gehele lichaam. Zo kunnen er beperkingen worden gevonden in de verbindingen en samenhang in het orgaansysteem, schedelheiligbeen systeem e/o gehele bewegingsapparaat. De osteopaat is opgeleid om deze beperkingen met milde technieken in een goede beweging brengen. Een goede mobiel lichaam is een voorwaarde voor een gezond lichaam en daarmee een goede doorstroming. Het is zo een perfecte voorbereiding op de specifieke ademtechnieken en oefeningen. De invloed die we tevens hebben op het sympathisch systeem is niet in de minste plaats van groot belang. Dit wordt duidelijk gemaakt in de navolgende informatie.

Naast osteopaat DO ben ik tevens epiphora ademcoach.

De epiphora ademmethode is ontwikkeld vanaf 2010 door fysiotherapeut Hans Timmerman. Deze benadering is effectief bij alle vormen van sympathische triggering in het geval dat dit voorkomt bij het Fibromyalgie Syndroom, CVS/ME en PDS.

Het sympathisch neurologisch systeem is onder normale omstandigheden noodzakelijk om bij inspanning de doorbloeding naar de grotere vraag aan te passen. In rust zal dit naar een laag niveau worden aangepast.

Bij verstoring kan het sympathisch systeem voortdurend aan staan en zelfs dermate in een eindstand staan, dat een ontspanningstechniek en goede wil en inzet niet meer voldoende is om balans terug te winnen. De verstoring kan optreden ten gevolge van ingrijpende omstandigheden zoals overmatige e/o langdurige stress. Wanneer we ons in zo’n geval (machteloos) beperken tot symptoombenadering is er doorgaans geen behandelresultaat naar tevredenheid. We zullen iets anders moeten doen.

Er is gebleken dat er meerdere factoren zijn die de “tilt” stand van dit sympathisch systeem kunnen uitlokken én sterk in stand houden, zoals voeding, alcoholgebruik, stress, verkeerd bewegen. Daarbij is door ons ontdekt, dat met name deze overactiviteit een beslissende factor kán vormen bij het ontwikkelen van FMS, CVS/ME en PDS.

Alle processen in ons lichaam worden sterk beïnvloed door de doorbloedingskwaliteit in het gehele lichaam en met name ín ons hoofd. Bij het onderuitgaan van de doorbloedingskwaliteit in het hoofd zal het lichaam áltijd reageren met sympathische actie om een dreigend functieverlies, tot aan collapsmogelijkheid toe, op te vangen. Wanneer dit over langere tijd gebeurt ontstaat bijvoorbeeld op deze wijze met name het Fibromyalgie Syndroom. 

Specifieke symptomen kunnen ontstaan zoals; craniale drukgevoel, pijnlijke hoofdhuid/haarwortels en wazig zien, pijnlijke en stijve spieren of gewrichten,  vermoeidheid, verstoorde slaap, afname van concentratie of geheugen, beperkingen in dagelijkse activiteiten. En wanneer deze situatie aanhoudt ontstaat veelal het Fibromyalgie Syndroom, of als er sprake is van langdurige psycho-emotionele Stress: CVS/ME.

Op deze wetenschap is ook het behandelplan gebaseerd: Wij doen niets aan symptoombestrijding, maar gaan de oorzaken van de “Tilt” in het sympathisch systeem oplossen. Doormiddel van 4 korte (binnen 2 minuten) mobilisaties iedere ochtend toe te passen en houdingsprincipes door te zetten gedurende de dag worden SI, wervelkolom en hoofdhouding in de juiste functiestand geplaatst. Hierdoor worden onder andere de doorstroming in de cervicale wervelkolom geoptimaliseerd en vindt er ook weer een goede veneuze- en lymfeafvoer plaats. Hierdoor is blijkbaar een groot deel van de uw problemen in het hoofd weer verholpen, aangezien we dan veelal al een fikse vasodilatatie -ervaring waarnemen in de vorm van tintelingen en stromingen in de periferie. Vervolgens gaan we met de adem/ oefenmethode tot in totaal 15 minuten (inclusief ademrustpauze) door, om het overgebleven deel van de “Tilt” stand te doorbreken.

Ik informeer u graag hierover en dit kan telefonisch of bij mij in de praktijk.

 

 

philip schippers

wanneer naar de osteopaat

wat is osteopathie